Gemeenten - Primair onderwijs

Basisscholen, gemeenten en bibliotheken werken samen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs!

 • Citaten

  Citaten over de Bibliotheek op school van betrokkenen uit diverse hoeken.

 • Ap de Vries

  “De Bibliotheek op school is belangrijk, omdat planmatige en professionele leesbevordering een kernfunctie is van de bibliotheken. Op en via de scholen bereiken bibliotheken een publiek dat nog kan worden meegenomen in het ontdekken en leren appreciëren van lezen. Dit is juist in dit digitale tijdperk, vergeven van beeldcultuur, van extra belang. Zo werken bibliotheken echt aan de beoogde maatschappelijke meerwaarde die van hen verwacht wordt. Dat draagt bij aan hun maatschappelijke zichtbaarheid en de legitimatie van hun publieke financiering. En dus van hun continuïteit.” - Ap de Vries (directeur Vereniging Openbare Bibliotheken).

 • Fatima Koote

  “Door de Bibliotheek op school zoeken en lezen leerlingen weer met plezier boeken. De begeleiding vanuit de bibliotheek zorgt ervoor dat leerlingen, leerkrachten en directie actief meedoen en dat ook blijven doen. Het is heerlijk om te zien dat leerlingen elkaar stimuleren om te lezen en adviseren bij de boekkeuze. Ze laten hun boek vol trots aan de klas zien.” - Fatima Koote (Coördinator verlengde leertijd, Goede Herderschool, Rotterdam).

 • Ingrid L. Mallée

  “Van een aantal projecten, zoals de Bibliotheek op school, hebben wij een joint venture gemaakt. Men kan alleen maar provinciale subsidie krijgen als er een contract ligt met de gemeente voor de garantie op de exploitatiekosten, en in dit geval ook van het onderwijs voor het gratis ter beschikking stellen van de ruimte.”
  Ingrid L. Mallée (Beleidsontwikkeling bibliotheken en archieven Provincie Limburg.

Op het Jeugdjournaal

Maatschappelijke uitdaging

Er is een groot maatschappelijk belang gemoeid met de ondersteuning van taalontwikkeling en mediawijsheid. Taalontwikkeling ligt aan de basis van onder meer de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Lezen en taalontwikkeling gaan hand in hand. Kinderen die meer lezen behalen betere resultaten op school.